.EXTERNÍ MZDOVÁ ÚČTÁRNA
VAŠE EXTERNÍ MZDOVÁ ÚČTÁRNA

 

Vždy se snažíme vyjít vstříc individuálním

potřebám zaměstnavatele

 

Zpracování mezd

 •  vyhotovení pracovních smluv
 • vyhotovení dohod o pracovní činnosti a o provedení práce
 • výpočet mezd
 • výpočet odvodů sociálního a zdravotního pojištění a daní ze závislé činnosti
 • přihlášky a odhlášky SP, ZP
 • měsíční přehledy na sociální a zdravotní pojištění
 • zápočtové listy, evidenční listy důchodového zabezpečení
 • roční zúčtování mezd
 • roční vyúčtování zálohové a srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti odvedené zaměstnavatelem

   Samozřejmostí je účast  na všech kontrolách, které se týkají zpracování mezd.

   Standardním výstupem jsou sestavy pro účtárnu:

 • rekapitulace (dle potřeby po střediscích, zakázkách...)
 • přehled srážek
 • výplatní listiny
 • příkazy k úhradě
 • výplatní lístky (dle dohody diskrétní obálky nebo zasílání jednotlivých výplatních lístků přímo na e-mail každého zaměstnance)
 • případně další sestavy dle potřeb zaměstnavatele

   Vždy se snažíme vyjít vstříc individuálním potřebám zaměstnavatele a vše je jen na domluvě.

 

Proč outsourcing mezd?

 

 

úspora  mzdových nákladů, kancelářských prostor, software, nákladů na školení, nákladů na odbornou literaturu ....

 

zodpovědnost  za zpracování mezd bude přenesena na nás

 

diskrétnost utajení mezd zaměstnanců v organizaci