.EXTERNÍ MZDOVÁ ÚČTÁRNA
VAŠE EXTERNÍ MZDOVÁ ÚČTÁRNA

 

Vždy se snažíme vyjít vstříc individuálním

 potřebám zaměstnavatele

 

Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví - jedná se o  výpočet mezd,  sociálního a zdravotního pojištění, výpočet daní ze závislé činnosti, srážek exekucí, vyhotovení měsíčních hlášení zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení, výpočet náhrady mzdy za pracovní neschopnost, vystavování potvrzení pro státní dávky, úvěry, výpočet ročního zúčtování zálohové daně, vyhotovení ročního přehledu odvodů daňových povinností pro finanční úřad, vystavení evidenčních listů důchodového pojištění, výpočty pro úřad práce z důvodu zjištění povinnosti povinného odvodu za podíl zdravotně postižených zaměstnanců.

Výstupem mzdového účetnictví jsou podklady pro vyplacení mzdy pracovníkovi, t.j. výplatní páska, výplatní listina, příkazy k úhradě,  přehled srážek, rekapitulace...

Rekapitulace mezd jsou předmětem účtování ve finančním účetnictví zaměstnavatele. Tyto výstupy jsou také často předmětem manažerského účetnictví, kdy vedení zaměstnavatele na základě analýzy těchto výstupů koriguje vývoj mezd v podniku. Právě mzdy jsou jednou z nejvýznamnějších položek nákladů každého zaměstnavatele. Dle požadavku managementu je mnohdy účelné sledování nákladových mzdových položek po střediscích, útvrarech nebo zakázkách